Všeobecné informácie


Ráno vítame deti o 7:00 a lúčime sa s nimi najneskôr o 16:30.

Zoznam krúžkov


V popoludňajšom programe SMŠ plánujeme ponuku záujmových krúžkov pod vedením montessori pedagógov SMŠ a externých kvalifikovaných lektorov podľa aktuálneho záujmu detí a rodičov.

Krúžok Folklórneho Tanca

Cieľom krúžku je, aby deti spoznali ľudové tradície, zvyky, piesne a tance z rôznych oblastí Slovenska. Zároveň by rozvíjali svoje pohybové, tanečné, rytmické, spevácke zručnosti.

anglický jazyk

Cieľom krúžku je prirodzenou cestou, prostredníctvom komunikácie s native speakrom, spevu, pohybových hier spoznávať cudzí jazyk.

Výtvarný krúžok

Cieľom krúžku je, aby deti spoznávali rôzne výtvarné techniky a prostredníctvom nich rozvíjali svoju motoriku, tvorivosť, estetický a umelecký vkus.

kurz plávania

V priebehu mája, júna absolvujú naše deti týždňový kurz plávania.

jazda na koníkoch

Jazdy na koníkoch v oblasti Dolného Kubína s inštruktorom.